Arvioinnin aamupäivä (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma)

Torstai 1.9.2022 klo 9.30 – 11.30

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL, teams

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman arviointikokonaisuutta käsittelevä tilaisuus hanketoimijoille. Tilaisuudessa käsitellään hyötytavoitteiden toteutumisen kansallista arviointia (kevät 2022), hankkeiden oma-arviointia sekä hankeorganisaatioille lähetettävää tiedonkeruuta.

 

Kohderyhmät: hyvinvointialueet