Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 -hankkeen loppuseminaari

Keskiviikko 30.11.2022 klo 8.30 – 16.00

STM, THL

Lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tavoitteena on ollut eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Loppuseminaarissa kuulemme kehittämistyön tuloksista.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tehtävä lastensuojelun kehittämistyö toteutetaan omana hankekokonaisuutenaan vuosina 2020–2022. Lisäksi lastensuojelua kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa vuosina 2022-2023. 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet