Testi-testi

  • Maakuntakartta
  • Sote-arviointirapotit (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut)
Otsikko Otsikon näkyminen julkisena on sisältöriippuvaista. Esimerkiksi blogeissa ja tiedoitteissa se näkyy. Tavallisessa web-artikkelissa oletusrakenteella otsikko on järjestelmän sisäinen tieto. Suositeltava maksimipituus on 80 merkkiä.
Soteuudistus.fi-etusivun kuva

Palvelujen kehittäminen

Maakuntien yhteisiin kehittämishankkeisiin ei ole määritelty vähimmäismäärää. Kaikkien maakuntien ei ole siis oltava mukana. Hankkeiden arvioinnissa kattavuudella voi olla merkitystä.


Valtioavustuksen yleisissä periaatteissa todetaan, että hankehakemuksessa on esitettävä kuvaus hankkeessa tehtävä työn skaalaamisesta ja levittämisestä. Kuvaukselle ei ole kutenkaan määritelty muotoa, vaan alueet voivat ratkaista sen itse tapauskohtaisesti. Kuvaus voi olla esimerkiksi pilottina toteutettavan hankkeen alueellinen levittämisaikataulu, suunnitelma jonkun toimintamallin/palvelun kattavuuden prosenttiosuuden kehityksestä alueellisesti, tms.


Sote-uudistus

Tietojohtamisen kypsyystason arviointia suositellaan toteutettavaksi kaikilla alueilla, mutta se on edellytys vain alueille, jotka ovat saaneet myönteisen valtionapupäätöksen. Tietojohtamisen arviointimallin mukaiseen toteutukseen on mahdollista saada tukea tai kyselyn toteutus palveluna SoteDigistä. Kyselyn jälkeen tehtävään maakuntatasoiseen suunnitelmaan annetaan yhtenäinen suunnitelmapohja.


Hanketoteuttajia ovat kaikki ne tahot joille (joiden kirjanpitoon) syntyy hankkeen kustannuksia (hankkeeseen sitoutuneet organisaatiot).