Tiedolla johtaminen sote- ja pelastustoimen uudistuksessa

Vaikuttavat ja yhdenvertaiset sote-palvelut edellyttävät tietoperustaista päätöksentekoa. Sote-palveluiden suunnittelun, toimeenpanon, ohjauksen ja valvonnan on perustuttava ajantasaiseen, vertailukelpoiseen ja paikkansa pitävään tietoon.