Tiedonhallinta hyvinvointialueilla

On tärkeää, että sote-tieto liikkuu sujuvasti eri toimijoiden välillä myös uusilla hyvinvointialueilla. Näin varmistetaan asiakkaalle sujuva palvelupolku ja taataan tietojen turvallinen käyttö. Toiminnan kehittämiseksi tarvitaan kattavasti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Tältä sivulta löydät tietoa määräyksiä ja ohjeita THL:lle toimitettavista tiedoista kansallisiin rekistereihin ja tilastoihin. Lisäksi löydät tietoa Kanta-palveluihin liittyvistä rekisteripitäjänmuutoksista.

Asiakas- ja potilastietoa, palvelu-, talous- ja henkilöstötietoa kerätään tällä hetkellä monesta lähteestä eri tarkoituksia varten. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaiheittain purkaa päällekkäisiä ja erillisiä tiedonkeruita, automatisoida tietotuotannon työvaiheita ja hyödyntää yhteisiä tapoja toimia. 
 

Hyvinvointialueen tehtäviä muutoksessa

Tähän mennessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot (ml. kunnat) ovat toimittaneet tilasto- ja rekisteritietoja THL:ään. Jatkossa sairaanhoitopiirit ja hyvinvointialueet toimittavat tarvittavat tiedot. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä ohjataan asiakastietolakiin pohjautuvilla THL:n määräyksillä. Määräyksiä kohdistuu asiakastietojen tietorakenteisiin ja tietojen välittämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. 

Lue lisää tiedonhallinnan määräyksistä ja asiakas- ja potilastietojen harmonisoinnista sekä tilasto- ja rekisteritoiminnasta THL:n sivuilta:

•    Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevat määräykset 

•    Asiakas- ja potilastietojen harmonisointi toisiokäyttöön

Hyvinvointialueilla eri palveluntuottajien rekisterit yhdistyvät hyvinvointialueen toimialakohtaiseen rekisteriin. Rekistereitä on kolme: terveydenhuollon potilasrekisteri, työterveyshuollon potilasrekisteri ja sosiaalihuollon asiakasrekisteri. Hyvinvointialueiden pitää tehdä rekisterinpitäjämuutokset, jotta potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti myös jatkossa Kanta-palvelujen kautta.
 

Tietoaineistojen siirto

Sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät, erityishuoltopiirien kuntayhtymät, kunnat ja pelastuslaitokset siirtävät tietoaineistoja hyvinvointialueiden käyttöön. THL:n Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus -projekti tukee siirtotyön onnistumisessa.

Lue lisää tietoaineistojen siirrosta THL:n sivuilta:

•    Tietoaineistojen siirto


Kanta-palvelut

Kanta-palvelut ovat osa hyvinvointialueiden digitaalisia palveluja ja sote-tiedonhallintaa. Kela ja THL käyvät jokaisen hyvinvointialueen kanssa läpi alueen rekisterinpitäjämuutokset. Rekisterinpitäjämuutokset ja asiakirjasiirrot tehdään Kanta-palveluissa vuoden 2022 aikana.

Lue lisää Kanta-palveluista ja rekisteripitäjän muutoksista hyvinvointialueiden valmistelussa:

•    Sote-uudistus ja Kanta-palvelut

•    Rekisterinpitäjämuutokset hyvinvointialueilla

•    Kanta-palveluiden askelmerkit hyvinvointialueille

•    Kanta-palveluiden painopisteet


Sosiaalihuollon rekisteriuudistus

THL kerää vuodesta 2023 alkaen sosiaalihuollon keskeiset asiakas- ja palvelutiedot uuteen Sosiaalihuollon seurantarekisteriin, Sosdataan. Sosdatasta rakennetaan myös sosiaalihuollon tietojen seurantaväline, jotta palvelujen laatua voidaan parantaa.

Hyvinvointialue toimittaa tiedot THL:lle ensisijaisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta. Hyvinvointialueet, jotka eivät vielä arkistoi tietoja yhtenäisesti Kanta-palveluun, joutuvat toimittamaan tiedot erikseen.

•    Sosiaalihuollon rekisteriuudistus