Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Alueellisen toimeenpanon tiekartta on laadittu yhdessä alueiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa valmisteluryhmissä kevään 2021 aikana ja se toimii ns. muistilistana alueille. Tiekartta pitää sisällään viiden valmisteluryhmän

  1. Hallinto, talous ja tukipalvelut

  2. Johtaminen ja osaaminen

  3. Palveluiden järjestäminen

  4. Yhdyspinnat

  5. ICT-valmistelu osalta keskeiset tehtäväkokonaisuudet, tehtävät ja osatehtävät toimeenpanon eri vaiheissa.

Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan toimeenpanon edetessä. Syksyn 2021 aikana tullaan tarkentamaan erityisesti kriittisiä osatehtäviä paitsi aluevaltuustovaiheen myös järjestämisvastuun siirtymistä seuraavan vaiheen osalta

Kuvassa tiekartta, johon on kuvattu viiden eri valmisteluryhmän mukaiset tehtäväkokonaisuudet. Valmisteluryhmät ovat 1) hallinto, talous ja tukipalvelut, 2) johtaminen ja osaaminen, 3) palveluiden järjestäminen, 4) yhdyspinnat ja 5) ICT.

 

100+100 -muistilista

Viimeisen 100 päivän ja ensimmäisen 100 päivän tehtävälistauksen on tarkoitus toimia muistilistana alueiden toimeenpanon tukena. Viimeisen 100 päivän muistilistan tarkoituksena on tukea alueita tunnistamaan kaikista olennaisimmat tehtävät loppuvuoden 2022 osalta ja ensimmäisen 100 päivän lista puolestaan koostaa yhteen järjestämisvastuun siirron jälkeisiä kaikista kriittisimpiä tehtäviä. 100+100 –muistilistaan ei liity kansallista seurantaa tai raportointia, vaan alueet voivat soveltaa muistilistaa tarkoituksenmukaisesti omissa suunnitelmissaan.

Kansallisten toimijoiden tiekartta

Kansallisten toimijoiden tiekartta kokoaa yhteen sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon kytkeytyvien kansallisten toimijoiden (ministeriöt, laitokset, virastot ja DigiFinland Oy) valmistelut ja toimenpiteet. Kansallisten toimijoiden tiekartta on laadittu vuosille 2021-2023. Tiekartta kokoaa yhteen kansallisten toimijoiden vastuulla olevien tehtävien, esimerkiksi asetusvalmistelun, toteutuksen koordinoinnin ja seurannan. 

Lisätietoja

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163 290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi