Tietoa soteuudistus.fi-sivustosta

Sivuston sisältö

Soteuudistus.fi-sivusto avattiin tammikuussa 2020. Sivustosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja sitä päivittää toistaiseksi STM:n viestintäyksikkö. Sivuston sisällöt tarjotaan toistaiseksi suomeksi, ruotsiksi ja osittain englanniksi.

Etusivulla on sote-uudistukseen liittyvät tuoreimmat uutiset uutisnostoina ja tiedotteina. Lisäksi etusivulla tarjotaan nostoja sote-uudistukseen liittyviin ajankohtaisiin teemoihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu tiedotteet, uutiset ja kolumnit, tapahtumat ja materiaalit. Ajankohtaisaineistoja voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Uudistus lyhyesti -osiossa kerrotaan sote- ja pelastustoimen uudistuksesta kootusti ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hyvinvointialueet–osio käsittelee hyvinvointialueita, rahoitusta, vaikutuksia kuntiin, sote-palveluiden ohjausta ja neuvotteluita sekä päätöksentekoa ja osallisuutta.

Palvelujen kehittäminen –osiossa kerrotaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmasta.

Lainsäädäntö-osio esittelee sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeisen lainsäädännön.

Toimeenpano-osio toimii ohjepankkina uudistuksen valmistelijoille. Se sisältää valmisteluorganisaation esittelyn ja kertoo mm. meneillään olevista valtionavustuksista.

Jokaisella sivulla tarjotaan pääsy hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Toiminnot

RSS-palvelut

Soteuudistus.fi tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön, ja tulokset listataan sisältötyypin mukaan välilehdille julkaisuajan mukaiseen järjestykseen. Vaihtoehtoisesti hakutulokset voi järjestää osuvuuden mukaan.

Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta verkkosivustosta. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on sosiaali- ja terveysministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Soteuudistus.fi:n kuvat

Soteuudistus.fi:ssä olevien kuvien käyttöoikeudet ovat sosiaali- ja terveysministeriöllä. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Evästeet

Sivustoilla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeillä hallitaan verkkoselaimen vierailutietoja sivustolla, eikä niillä kerätä tai tallenneta henkilö- tai käyttäjätietoa.  

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. STM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että STM olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. STM ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. STM voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä ministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää sosiaali- ja terveysministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

STM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. STM:llä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin kutsuttuja sosiaalisia laajennuksia kuten Twitterin yhteisöliitännäisiä. Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikkö:

Jasmiina Driksna, viestintäsihteeri, STM, jasmiina.driksna(at)gov.fi

sähköposti: soteuudistus(at)gov.fi