Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Lassi Kauttonen
STM, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto
tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi 

Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo.stm(at)gov.fi ja p. 0295 63100


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. 

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 
Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä:

 

Itse antamasi tiedot

Palvelu Tallennetut tiedot
Uutiskirjeen tilaus sähköpostiosoite
Tiedotteiden ja muiden
ajankohtaisaineistojen tilaus
sähköpostiosoite
Blogikommentointi sähköpostiosoite
nimi
organisaatio
Mediapalvelun käyttö sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
kansalaisuus
syntymäaika
postiosoite
henkilökortti ja sen numero
matkapuhelinnumero
tehtävä tai titteli
tiedotusväline ja sen yhteystiedot
Median kulkuluvat tiedotustiloihin sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
syntymäaika
matkapuhelinnumero
tehtävä ja/tai tehtävänkuvaus
tiedotusväline ja sen yhteystiedot
yhteyshenkilön nimi
kuva
M2 Blue matka- ja kuluhallintajärjestelmän käyttäjä- ja matkustajarekisteri matkustajan nimi
sähköpostiosoite
osoite
henkilötunnus
pankkitili
kustannuspaikka
henkilön matja-, kulu- ja ajotiedot
tiedot henkilön maksuaikakortti- ja matkatiliostoista
Valtiolle.fi hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, sukupuoli, muu mahdollinen yhteystieto)
hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään
syntymäaika
palvelun käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot

Tiedot, joita ei ole saatu suoraan henkilöltä

Kunniamerkkijärjestelmä
(Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Tarkemmat tiedot ovat  rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.)
katso tietosuojaseloste (stm.fi/tietosuojaselosteet)

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

  • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
  • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi.

Kyselyt ja tilaisuuksiin tai tapahtumiin ilmoittautumiset

Keräämme tarvittavat henkilötiedot, kun teemme erilaisia kyselyitä ja tilaisuuksiin ilmoittautumisia.

Käsittelemme henkilötietoja yleensä henkilön suostumuksen perusteella. Käsittely voi tapahtua tilaisuuden luonteen mukaan. Käsittelemme henkilötietoja myös, jos se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohta).

Tallennetut tiedot 

Tietojen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tyypillisesti tilaisuuksiin ilmoittauduttaessa pyydetään henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Tilaisuudesta riippuen voidaan tarvittaessa pyytää myös muita henkilötietoja.

Tietojen luovutus

Voimme luovuttaa tietoja tapauskohtaisesti sellaisille toimijoille, jotka liittyvät kyselyihin – esimerkiksi ministeriön valvomolle. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja palvelun tuottajan roolissa.

Tietojen säilytysaika

Kyselyissä tarkoituksenmukainen säilytysaika vaihtelee tapauskohtaisesti. Ilmoittautumisissa säilytysaika on tilaisuuden järjestämiseen ja jälkitoimiin tarvittava aika ja tapauskohtaisesti taloushallinnon, arkistoinnin tai teknisten varmuuskopioiden säilyttämisen vaatima aika.