Toimeenpanon kansallinen organisointi


Sote-ministerityöryhmä linjaa ja ohjaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen toteuttamista.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen toimeenpanoa ja esitellä linjattavat asiat sote-ministeriryhmälle. Johtoryhmä toimii myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä.

Toimeenpanon koordinaatioryhmä huolehtii kansallisten ja alueellisten toimijoiden muutostyön yhteensovittamisesta. Ryhmä valmistelee ja koordinoi sote-johtoryhmälle tuotavia ehdotuksia.

Toimeenpanoa tukevien verkostojen ja valmisteluryhmien kautta toteutetaan ministeriöiden ja alueiden välistä yhteistyötä ja toimeenpanon ohjausta.

Alueellisen toimeenpanon tiekartassa kuvataan vaadittavat toimenpiteet uudistuksen eri vaiheissa. Tehtävät on jaettu viiden eri valmisteluryhmän mukaan. Valmisteluryhmien alle on koottu tehtäväkokonaisuuksia, jotka jakautuvat tehtäviin ja yksityiskohtaisempiin osatehtäviin. Alueiden tilannekuva kertoo alueittaisen toimeenpanon etenemisestä tiekartan ja muiden mittareiden avulla. Uusi tilannekuva julkaistaan viimeistään joka kuun viimeinen arkipäivä.

Erilaiset sote- ja pelastustoimen uudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet ja ohjelmat kytkeytyvät myös osaksi toimeenpanoa.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. 

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163 642, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi