Toimeenpanon kansallinen organisointi


Sote-ministerityöryhmä linjaa ja ohjaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen toteuttamista.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen toimeenpanoa ja esitellä linjattavat asiat sote-ministeriryhmälle. Johtoryhmä toimii myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä.

Toimeenpanon koordinaatioryhmä huolehtii kansallisten ja alueellisten toimijoiden muutostyön yhteensovittamisesta. Ryhmä valmistelee ja koordinoi sote-johtoryhmälle tuotavia ehdotuksia.

Toimeenpanoa tukevien verkostojen ja valmisteluryhmien kautta toteutetaan ministeriöiden ja alueiden välistä yhteistyötä ja toimeenpanon ohjausta.

Erilaiset sote- ja pelastustoimen uudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet ja ohjelmat kytkeytyvät myös osaksi toimeenpanoa.

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163 642, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Maria Nousiainen, projektisihteeri, STM, 0295 163 711, etunimi.sukunimi(at)gov.fi