Toimeenpanon organisoituminen

Alueellisen toimeenpanon tiekartassa kuvataan vaadittavat toimenpiteet uudistuksen eri vaiheissa. Tehtävät on jaettu viiden eri valmisteluryhmän mukaan. Valmisteluryhmien alle on koottu tehtäväkokonaisuuksia, jotka jakautuvat tehtäviin ja yksityiskohtaisempiin osatehtäviin.

Alueiden tilannekuva kertoo alueittaisen toimeenpanon etenemisestä tiekartan ja muiden mittareiden avulla. Uusi tilannekuva julkaistaan viimeistään joka kuun viimeinen arkipäivä.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. 


Lisätietoja

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163 290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lisätietoja konsulttiresurssista
Anna Maksimainen, senior partner, NHG, 040 7091 309, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi