Toimeenpanon riskienhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon riskeistä päivitetään koostetta, joka julkaistaan joka kuukausi tilannekuvan yhteydessä. Koosteen taustalla on riskitaulukko, johon on tunnistettu laajasti uudistukseen liittyviä riskejä. Taulukosta nostetaan kuukausittaiseen koosteeseen riskit, joiden on arvioitu olevan kriittisiä järjestämisvastuun turvallisen siirtymän kannalta. Kooste sisältää riskejä, jotka liittyvät kansalliseen ja alueelliseen toimeenpanoon sekä riskejä, jotka ovat erityisesti alueellisia. 

Riskikoosteessa on riskimatriisi, jossa arvioidaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä sekä vaikutusten vakavuutta riskin toteutuessa. Tämän lisäksi koosteessa on taulukko, jossa riskit on jaoteltu kategorioihin ja niille on tunnistettu riskienhallintakeinoja. Riskienhallintakeinojen näkökulma on pääasiassa kansallisessa valmistelussa eli kansallisissa riskienhallintakeinoissa. Hyvinvointialueet toteuttavat omaa riskienhallintaa, missä eritellään laajemmin alueellisia keinoja hallita riskejä. 

Riskienhallinta on tilannekuvaseurannan ohella osa uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia. Riskikoosteen avulla pyritään hallitsemaan ja ennakoimaan uudistukseen liittyviä riskejä. Kansallinen riskienhallinta auttaa kansallisen tuen kohdentamisessa sekä haasteiden tunnistamisessa. 

Päivitetty riskikooste julkaistaan tilannekuvan yhteydessä viimeistään joka kuun viimeinen arkipäivä. 

Lisätietoja:

Laura Honkonen, asiantuntija, STM, puh. 0295163376, [email protected]