Toimeenpanon tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa.  Tukea annetaan kansallisesti ja alueellisesti. 

Alueiden tukena on viisi aluekoordinaattoria ja valtionavustuskohteiden sisällön erityisasiantuntijoita.  

Aluekoordinaattorit ja erityisasiantuntijat muun muassa tuottavat tietoa ja koordinoivat asiantuntijaverkostoja sekä järjestävät koulutuksia ja valmennuksia. 

Aluekoordinaattorit 

Aluekoordinaattorit työskentelevät yhteistyöalueittain.

Etelä-Suomen yhteistyöalue, Miia Ståhle
Itä-Suomen yhteistyöalue, Johanna Ahvalo
Länsi-Suomen yhteistyöalue, Piia Astila
Pohjois-Suomen yhteistyöalue, Juha Fränti 
Sisä-Suomen yhteistyöalue, Leena-Kaisa Nikkarinen

Lue lisää aluekoordinaattoreista ja muista asiantuntijoista THL:n sivuilta:

Arviointi

THL arvioi puolivuosittain ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista ja julkaisee arviointitulokset Innokylässä. Arvioinnin tarkoituksena on tukea hankkeiden kehittämistoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin perusteella suunnataan ohjelman tukitoimia ja tarvittaessa täsmennetään toimeenpanoa.

Arviointikokonaisuudesta vastaa tutkimuspäällikkö Juha Koivisto

Yhteystiedot 

THL:n henkilöstön sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)thl.fi. Henkilöstön tavoitat myös ohjelman asiointisähköpostin kautta tulevaisuudensote(at)thl.fi 

Innokylä 

Innokylä on kaikille avoin maksuton yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. 
Ohjelman kaikki alueellisten hankkeiden kehittämistyön tulokset ja hyvät toimintamallit kootaan Innokylään, josta ne ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Ohjelman rahoitus ja ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Lisätietoja

Andreas Blanco Sequeiros, johtaja, STM, 0295 163 347, [email protected]  
johtaja Taina Mäntyranta, STM, 0295 163 692, [email protected]