Toimeenpanon tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa.  Tukea annetaan kansallisesti ja alueellisesti. 

Alueiden tukena on viisi aluekoordinaattoria sekä ICT-asioiden, asiakas- ja palveluohjauksen, lasten ja perheiden palvelujen, moniammatillisen tiimimallin, palvelujen saatavuuden parantamisen ja sosiaalihuollon kehittämisen erityisasiantuntijoita. 

Aluekoordinaattorit ja erityisasiantuntijat muun muassa tuottavat tietoa ja koordinoivat asiantuntijaverkostoja sekä järjestävät koulutuksia ja valmennuksia. 

Aluekoordinaattorit 

Aluekoordinaattorit työskentelevät sairaanhoitopiirien erityisvastuualueittain (erva).

HYKSin alue, Miia Ståhle
TAYSin alue, Leena-Kaisa Nikkarinen 
KYSin alue, Erja Mustonen 
TYKSin alue, Piia Astila
OYSin alue, Juha Fränti 

Lue lisää THL:n sivuilta 

ICT-kehittämispäälliköt

Ohjelman  ICT-hankkeiden tukena ovat ICT-kehittämispäälliköt. 

HYKSin, TYKSin ja TAYSin alueet, rekrytointi käynnissä
KYSin ja OYSin alueet, kehittämispäällikkö Teppo Taskinen 

Lue lisää THL:n sivuilta 

Erityisasiantuntijat

Erityisasiantuntijat toimivat lasten ja nuorten palvelujen, sosiaalihuollon, asiakas- ja palveluohjauksen ja moniammatillisen tiimimallin kehittämisen sekä palvelujen saatavuuden parantamisen eli jonojen purkamisen tukena.

Lasten ja nuorten palvelut 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmana eli LAPE-muutosohjelmana aiemmin alkanut kokonaisuus on siirtynyt osittain Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sateenvarjon alle. 
Muutosohjelman projektipäällikkönä toimii johtava asiantuntija Hanne Kalmari

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (THL)

Sosiaalihuolto

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sisällä toteutetaan omana kokonaisuutenaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma, ja sen kansallista hanketukea koordinoi kehittämispäällikkö Heidi Muurinen

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma (THL)

Asiakas- ja palveluohjaus 

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisen tukena on kehittämispäällikkö Salla Sainio.

Moniammatillinen tiimimalli 

Moniammatillisen tiimimallin kehittämisen tukena on ylilääkäri Heli Mattila.

Palvelujen saatavuuden parantaminen

Palvelujen saatavuuden parantamisessa eli jonojen purkamisessa tukena on ylilääkäri Tuula Heinänen

Arviointi

THL arvioi puolivuosittain ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista ja julkaisee arviointitulokset Innokylässä. Arvioinnin tarkoituksena on tukea hankkeiden kehittämistoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin perusteella suunnataan ohjelman tukitoimia ja tarvittaessa täsmennetään toimeenpanoa.

Arviointikokonaisuudesta vastaa tutkimuspäällikkö Juha Koivisto

Lue lisää THL:n sivuilta  

Ohjelman hankejohto, koordinointi ja viestintä 

Ohjelman toteuttamiseksi THL:ssä on hanketoimisto, josta johdetaan ja koordinoidaan hanketukea.
Lue lisää THL:n sivuilta

Yhteystiedot 

THL:n henkilöstön sähköpostiosoite on 

etunimi.sukunimi (at) thl.fi

Henkilöstön tavoitat myös ohjelman asiointisähköpostin kautta
tulevaisuudensote (at) thl.fi 

Innokylä 

Innokylä on kaikille avoin maksuton yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. 
Ohjelman kaikki alueellisten hankkeiden kehittämistyön tulokset ja hyvät toimintamallit kootaan Innokylään, josta ne ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Lue lisää Innokylästä

Ohjelman rahoitus ja ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
johtaja Taina Mäntyranta, p 0295 163 692, [email protected]