Toimeenpanon tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa.  Tukea annetaan kansallisesti ja alueellisesti. 

Alueiden tukena on viisi aluekoordinaattoria ja valtionavustuskohteiden sisällön erityisasiantuntijoita.  

Aluekoordinaattorit ja erityisasiantuntijat muun muassa tuottavat tietoa ja koordinoivat asiantuntijaverkostoja sekä järjestävät koulutuksia ja valmennuksia. 

Aluekoordinaattorit 

Aluekoordinaattorit työskentelevät yhteistyöalueittain (aiemmin sairaanhoitopiirien erityisvastuualueittain)

Yhteistyöalue, aiempi HYKSin alue, Miia Ståhle
Yhteistyöalue, aiempi TAYSin alue, Leena-Kaisa Nikkarinen 
Yhteistyöalue, aiempi KYSin alue, Erja Mustonen 
Yhteistyöalue, aiempi TYKSin alue, Piia Astila
Yhteistyöalue, aiempi OYSin alue, Juha Fränti 

ICT-kehittämispäälliköt

Ohjelman  ICT-hankkeiden tukena on kaksi ICT-kehittämispäällikköä. 

ICT-kehittämispäällikkö Aija Lähdesmäki 
ICT-kehittämispäällikkö Nelli Valli

Erityisasiantuntijat 

Asiakas- ja palveluohjaus, kehittämispäällikkö Salla Sainio 

Kuntoutus, erityisasiantuntija Heli Valkeinen

Lasten ja nuorten palvelut, johtava asiantuntija Hanne Kalmari 

Maksuton ehkäisy, tutkimuspäällikkö Reija Klemetti 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi

Moniammatilliset työprosessit, ylilääkäri Heli Mattila

Palvelujen saatavuus, ylilääkäri Tuula Heinänen

Sosiaalihuolto, kehittämispäällikkö Heidi Muurinen

Arviointi

THL arvioi puolivuosittain ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista ja julkaisee arviointitulokset Innokylässä. Arvioinnin tarkoituksena on tukea hankkeiden kehittämistoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin perusteella suunnataan ohjelman tukitoimia ja tarvittaessa täsmennetään toimeenpanoa.

Arviointikokonaisuudesta vastaa tutkimuspäällikkö Juha Koivisto

Ohjelman hankejohto, koordinointi ja viestintä 

Ohjelman toteuttamiseksi THL:ssä on hanketoimisto, josta johdetaan ja koordinoidaan hanketukea.

Yhteystiedot 

THL:n henkilöstön sähköpostiosoite on 

etunimi.sukunimi (at) thl.fi

Henkilöstön tavoitat myös ohjelman asiointisähköpostin kautta
tulevaisuudensote (at) thl.fi 

Innokylä 

Innokylä on kaikille avoin maksuton yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. 
Ohjelman kaikki alueellisten hankkeiden kehittämistyön tulokset ja hyvät toimintamallit kootaan Innokylään, josta ne ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Ohjelman rahoitus ja ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
johtaja Taina Mäntyranta, p 0295 163 692, [email protected]