Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, niiden saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisten tarpeita vastaaviksi. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2023. 

Ohjelma ja hankeoppaan osassa I kuvataan ohjelman strategiset linjaukset ja tavoitteet. Osassa II kuvataan ohjelman valtionavustusten käyttötarkoitus sekä periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnis-sa ja raportoinnissa.

Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut omalle sivustolleen.

Vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku 

Vuonna 2021 STM järjestää Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille täydentävän valtionavustushaun 

  • Linkki tulossa. Täydentävä valtionavustushaku avataan mahdollisimman pian. 

Vuoden 2020 valtionavustushaku 

Vuonna 2020 STM myönsi valtionavustuksia yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 23. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, p. 0295 163 290, [email protected]