Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, niiden saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisten tarpeita vastaaviksi. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2023. 

Ohjelma ja hankeoppaan osassa I kuvataan ohjelman strategiset linjaukset ja tavoitteet. Osassa II kuvataan ohjelman valtionavustusten käyttötarkoitus sekä periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnis-sa ja raportoinnissa.

Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut omalle sivustolleen.

Vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku 

Vuonna 2021 STM järjestää Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille täydentävän valtionavustushaun 

Vuoden 2020 valtionavustushaku 

Vuonna 2020 STM myönsi valtionavustuksia yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 23. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
johtaja Taina Mäntyranta, p. 0295 163 692, [email protected]