Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, niiden saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisten tarpeita vastaaviksi. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2023. 

Ohjelma ja hankeoppaan osassa I kuvataan ohjelman strategiset linjaukset ja tavoitteet. Osassa II kuvataan ohjelman valtionavustusten käyttötarkoitus sekä periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnis-sa ja raportoinnissa.

Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut omalle sivustolleen.

Vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku 

Vuonna 2021 STM järjesti Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille täydentävän valtionavustushaun 

Vuoden 2021 erillishaku yhteistyöalueille

Vuonna 2021 STM järjesti erillishaun yhteistyöalueille

Vuoden 2020 valtionavustushaku 

Vuonna 2020 STM myönsi valtionavustuksia yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 23. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Hankesalkku-raportointi

Hankesalkku-raportoinnin ohjeet on päivitetty 7.3.2022. Näitä ohjeita käytetään jatkossa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustushankkeen raportoinnissa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Erja Mustonen, STM, 0295 163 179, [email protected]  
Andreas Blanco Sequeiros, johtaja, STM, 0295 163 347, [email protected]