Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisen toimeenpanon tuki

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtion-avustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. THL tarjoaa asiantuntijatukea alueiden kehittämistyön tueksi mm. järjestämällä alueellisia ja kansallisia tilaisuuksia ja työpajoja sekä välittämällä tietoa toimivista toimintamalleista. THL tarjoaa myös tukea Innokylän työkalujen käyttöön hankkeissa.

Viisi aluekoordinaattoria hankkeiden tukena 

THL:n aluekoordinaattorit tukevat maakunnallista hankevalmistelua ja hankkeiden toimeenpanoa. He tekevät alueellista yhteistyötä valtionavustushankkeiden ja sidosryhmien kanssa. Aluekoordinaattorit ovat alueellisten toimijoiden ensisijaisia yhteyshenkilöitä hankkeiden valmisteluun sekä toimeenpanoon liittyvissä asioissa.  

Aluekoordinaattorit 
-    tarjoavat asiantuntijatukea hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen
-    välittävät tietoa kansallisista linjauksista ja hyvistä toimintamalleista 
-    edistävät kehittämishankkeisiin osallistuvien toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä
-    välittävät tietoa alueiden tarpeista kansalliselle tasolle

Kukin aluekoordinaattori vastaa yhden erva-alueen maakuntien tuesta.

Juha Fränti
OYS-alue 
[email protected]
puh. 029 524 7469

Leena-Kaisa Nikkarinen
TAYS-alue
[email protected]
puh. 029 524 7823

Erja Mustonen
KYS-alue
[email protected]
puh. 029 524 7897

Pia Suvivuo 
TYKS-alue
[email protected]
puh. 029 524 7122

Miia Ståhle 
HYKS-alue
[email protected]
puh. 029 524 7092

Lisätietoja alueellisen toimeenpanon tuesta

THL 
ylilääkäri Anu Niemi, THL, p. 0295 247 296, [email protected] 
johtava asiantuntija Anu Muuri, THL, p. 0295 247 372, [email protected]

Lisätietoja ohjelman kansallisesta koordinaatiosta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ohjaa sote-uudistuksen johtoryhmä, ja sen alainen koordinaatioryhmä, jonka jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virkakuntaa.

STM 
erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
lääkintäneuvos Taina Mäntyranta, p 0295 163 692, [email protected]

THL 
ylilääkäri Anu Niemi, THL, p. 0295 247 296, [email protected] 
johtava asiantuntija Anu Muuri, THL, p. 0295 247 372, [email protected]