Valtionavustukset: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Haku on päättynyt ja avustuspäätökset on tehty.

Avustuspäätökset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, niiden saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisten tarpeita vastaaviksi. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2022. STM myönsi valtionavustuksia yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 23. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Hakeminen

Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 20.1.2020 ja päättyi 30.4.2020. Haku oli suunnattu kunnille ja kuntayhtymille maakunnan laajuisiin hankekokonaisuuksiin. Avustus myönnetään ilman omarahoitusosuutta. 

Hakemuksessa tuli esittää hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset.

Ohjelma ja hankeopas

Ohjelmassa (osa I) kuvataan ohjelman strategiset linjaukset ja tavoitteet. Hankeoppaassa (osa II) kuvataan ohjelman valtionavustusten käyttötarkoitus sekä periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Valtionavustuksen käyttöehtoja on tarkennettu kesäkuussa 2020. Siltä osin kuin hankeopas ja valtionavustuspäätös poikkeavat toisistaan, avustuksen saajan tulee noudattaa päätösasiakirjan mukaisia ehtoja.

Hankkeissa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut omalle sivustolleen.

Hakulomake ja liitteet

Lisätietoja

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja terveysministeriössä

Erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, [email protected]

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos tukee alueita hankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia myös useisiin muihin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.