Työikäisten palvelut

Laadukkaat sosiaalihuollon palvelut yhdenvertaisesti

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Sosiaalihuollon kehittämisohjelman tarkoitus on varmistaa laadukkaiden sosiaalihuollon peruspalveluiden saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Uudenlainen sote-integraatio toteutuu, kun sosiaalihuolto on terveydenhuollon vahva kumppani sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa asukkaat saavat tarpeitansa vastaavat lakisääteiset sosiaalipalvelut, ongelmia ehkäistään ja ennakoidaan, sosiaalipalveluiden laatua ja vaikuttavuutta parannetaan sekä asiakkaita tuetaan monialaisesti.

Työskentelyssä korostuu sosiaalialan ammattilaisen tuen oikea-aikainen saatavuus sekä erilaiset yhteisösosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamallit. Sosiaalihuollossa otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisiä ja vaikuttavia menetelmiä nykyistä laajemmin. Työn vaikuttavuuden arviointiin otetaan kansallisia yhtenäisiä mittareita. Keskeisiä sosiaalihuollon kehitettäviä tehtäväalueita ovat sosiaalisten ongelmien vähentäminen, palvelujen kehittäminen, sosiaalityön osaaminen sekä tietoon perustuva johtaminen sosiaalihuollossa.

Työ- ja toimintakykyä tuetaan

Työkykyohjelmassa tuetaan osatyökykyisten työllistymistä. Työkykyohjelmalla on tärkeä liittymäpinta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan, koska työkykyohjelman kokeiluhankkeissa rakennetaan työkyvyn ja työllistymisen tuen matalan kynnyksen palvelut ja tuki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja monialainen alueellinen yhteistyöverkosto asiakkaiden ja asiantuntijoiden tueksi.

Työkykyohjelmaa toteuttavat STM ja TEM yhteistyössä.

Kuntoutusta kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Lähtökohtana on kuntoutuskomitean työ. Kuntoutuskomitean ehdotuksissa on korostettu vahvasti asiakasohjausta/palveluohjausta ja nopeaa vaikuttamista työ- ja toimintakykyyn.

Työ- ja toimintakykyä tuetaan tarvittaessa moniammatillisen työryhmän arvioinnilla ja ohjauksella. Kuntoutuksen käynnistymistä voidaan nopeuttaa terapeuttien (esim. fysioterapeutin tai toimintaterapeutin) neuvonnalla ja ohjauksella. Kotikuntoutus on osa kotiin vietäviä palveluita.

Lisätietoja

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Virva Juurikkala, erityisasiantuntija
p. 0295163204, [email protected]

Työkykyohjelma

Ritva Partinen, hankepäällikkö, Työkykyohjelma
p. 0295163330, [email protected]

Niina Kovanen, erityisasiantuntija
p. 0295163726, [email protected]