Kysymyksiä ja vastauksia yhdyspinnoista

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on siis oikeus päättää toiminnastaan myös järjestöyhteistyön ja -avustusten osalta. 

Hyvinvointialueiden ja kuntien on tärkeä yhteistyössä sopia alueen järjestöjä koskevista asioista. Hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan on hyvä kirjata järjestöjen toimintaa koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Hyvinvointialueen ja kuntien vuosittaiset neuvottelut ovat luonteva paikka sopia yhteisistä toimintamalleista järjestöjen osalta. Eri alueilla löydetään erilaisia ratkaisuja, miten uudenlaista järjestöyhteistyötä rakennetaan. Erilaisia hyviä käytänteitä on hyvä jakaa alueiden kesken. 

Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelee erikseen kunkin hyvinvointialueen kanssa vuosittain hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteuttamisesta. Näissä neuvotteluissa käsitellään väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sitä ja muita tehtäviä koskevaa yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.