Sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon organisointi

 

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-ja pelastustoimen uudistuksen toteuttamista ja samalla myös toimeenpanon valmistelua. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä. Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Johtoryhmä toimii myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä

Johtoryhmälle on asetettu neljä jaostoa (rahoitus, henkilöstö, järjestäminen ja alueellinen valmistelu).

Toimeenpanoa tukevien verkostojen kautta toteutetaan ministeriöiden ja alueiden välistä yhteistyötä ja toimeenpanon ohjausta.

Erilaiset sote ja pela-uudistukseen liittyvät valtionavustushankkeet ja ohjelmat kytkeytyvät myös osaksi alueellista valmistelua.

Toimeenpanon koordinaatioryhmän muodostavat ministeriöiden toimeenpanosta vastaavat tahot. Toimeenpanon koordinaatioryhmän tehtävänä on koordinoida ministeriöiden toimeenpanoa sote-uudistuksen osalta. Koordinaatioryhmä huolehtii ministeriöiden toimeenpanon tuen ja alueellisen valmistelun yhteensovittamisesta sote-uudistuksessa. Ryhmä valmistelee ja koordinoi sote-johtoryhmälle tuotavia ehdotuksia.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

erityisasiantuntija Antti Kuopila, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi