Valmisteluorganisaatio

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

 • Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
 • Kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Puolustusministeri Antti Kaikkonen 
 • Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
 • Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
 • Opetusministeri Li Andersson
 • Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö

Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

Sote-uudistuksen johtoryhmä

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohjausryhmänä.

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puheenjohtaja: Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

1. Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

2. Varapuheenjohtaja: Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet:

 • Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM
 • Tuija Kumpulainen, hallitusneuvos, STM
 • Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM
 • Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM
 • Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, SM
 • Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM
 • Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM

Asiantuntijat                      

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM
 • Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM
 • Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM
 • Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM
 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM
 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, STM

Asiantuntijasihteerit

 • Henriikka Tammes, asiantuntija, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM

Tekninen sihteeri               

 • Krista Palonen, projektisihteeri, STM

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman koordinaatioryhmä

Puheenjohtaja: osastopäällikkö Kari Hakari, STM/OHO

Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Annakaisa Iivari, STM/APO
        
Pääsihteeri: erityisasiantuntija Vuokko Lehtimäki, STM/OHO; varalla erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, STM/OHO

Jäsenet:

STM:

 • Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen YTO; varajäsen johtaja Elina Palola, YTO/LANU
 • Erityisasiantuntija Jussi Lind; varajäsen erityisasiantuntija Antti Kuopila, OHO/OHJA
 • Johtaja Minna Saario; varajäsen erityisasiantuntija Mikko Huovila, OHO/DITI
 • Johtaja Jaska Siikavirta APO/ASI; varajäsen sosiaalineuvos Juha Luomala APO/ASI
 • Johtaja Eveliina Pöyhönen, APO/PAL, varajäsen johtaja Taru Koivisto YTO/TOK
 • Johtaja Jari Keinänen TUTO/HYT, varajäsen neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, TUTO/HYT
 • Johtaja Raija Volk; varajäsen asiantuntija Mikko Meuronen, JOT/ARVI

THL: 

 • Johtava asiantuntija Anu Muuri; varajäsen erikoistutkija Pekka Karjalainen
 • Ylilääkäri Anu Niemi; varajäsen kehittämispäällikkö Vesa Syrjä

Pysyvät asiantuntijat: 

 • STM: viestintäpäällikkö Riikka Nurmi; varajäsen viestintäasiantuntija Sanna Leinonen
 • THL: viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen; varajäsen viestintäpäällikkö Piritta Rautavuori


Asiantuntijasihteerit: 

 • neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, APO/ASI
 • erityisasiantuntija Virva Juurikkala, APO/PAL
 • lääkintöneuvos Katri Makkonen, APO/PAL
 • erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, OHO/OHJA
 • lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, OHO/OHJA
 • kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL
 • projektipäällikkö Päivi Achté, THL

Tekninen sihteeri: Maria Nousiainen, OHO/OHJA
 

Sote-uudistuksen seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toimii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

 • Puheenjohtaja: Kari Hakari, osastopäällikkö, STM
 • Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM                 
 • Varapuheenjohtaja: Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet:

 • Tuija Kumpulainen, johtaja, STM
 • Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, VM
 • Liisa Siika-aho, johtaja, STM
 • Tanja Rantanen, finanssineuvos, VM
 • Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM
 • Teija Mikkonen, neuvotteleva virkamies VM
 • Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM
 • Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM
 • Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, TEM
 • Markku Tervehauta, pääjohtaja THL
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
 • Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan SHP
 • Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan SHP
 • Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siunsote
 • Minna Korkiakoski-Västi, toimitusjohtaja, Soite
 • Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio
 • Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo
 • Harri Jokiranta, hallituksen puheenjohtaja, Huoltaja-säätiö
 • Paul Lillrank, professori, Aalto-yliopisto, Hema-instituutti
 • Sari Rissanen, dekaani, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Ismo Partanen, johtaja, Hali ry
 • Anne Knaapi, varapääsihteeri, SOSTE ry.
 • Gun Eklund, toimitusjohtaja, Folkhälsan
 • Sami Salminen, liiton puheenjohtaja, Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry.
 • Anssi Pirttijärvi, suunnittelija, Valtion nuorisoneuvosto
 • Tea Hoffrén, suunnittelija, VANE
 • Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry

Asiantuntijat:

 • Henriikka Tammes, asiantuntija, STM
 • Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri:

 • Krista Palonen, projektisihteeri, STM

Johtoryhmä, seurantaryhmä ja jaostot voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita työnsä tueksi ja järjestää työpajoja tai työkokouksia. Jaostojen tulee valmistella asioita yhteistyössä toisten jaostojen kanssa. Jaostot voivat tarvittaessa järjestyä myös pienempiin alajaostoihin omalla päätöksellä.

Sote-valmistelun johtoryhmän alaiset jaostot

Järjestämisjaosto

Jaoston tehtävä on valmistella hallituksen esityksen muotoon säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, maakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, maakuntajaosta, maakuntavaaleista, omaisuuden siirrosta sekä uudistukseen liittyvistä muista säännöksistä. Jaosto huolehtii myös pelastuslain valmistelun yhteensovittamisesta muun valmisteltavan lainsäädännön kanssa.

Puheenjohtaja: Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM

1. Varapuheenjohtaja: Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Jäsenet

 • Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos VM
 • Kari Hakari, osastopäällikkö, STM
 • Taina Mäntyranta, lääkintäneuvos, STM
 • Piia Pekola, erityisasiantuntija, STM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, johtaja, STM
 • Päivi Salo, budjettineuvos, VM
 • Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM
 • Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos, OM
 • Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja, OM
 • Ilpo Helismaa, hallitusneuvos, SM
 • Erkki Papunen, erityisasiantuntija, VM

Asiantuntija

 • Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Suvi Velic, lakimies, STM

Tekninen sihteeri

 • Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM

Rahoitusjaosto

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja tehtävän siirto merkitsee muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sekä tuloverotukseen. Rahoitusjaosto valmistelee ehdotuksen sote-järjestämisen rahoituksesta, uudistukseen liittyvistä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista sekä verotukseen liittyvät muutokset.

Selvitys maakuntien verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän työn tueksi asetetaan erillinen valmisteluryhmä, mutta se valmistelee asiaa yhteistyössä rahoitusjaoston kanssa.

Puheenjohtaja: Markku Nissinen, finanssineuvos, VM

Varapuheenjohtaja: Raija Volk, johtaja, STM

Jäsenet

 • Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Jussi Lind, erityisasiantuntija, STM                   
 • Annakaisa Iivari, johtaja, STM
 • Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, SM
 • Mikko Peltola, tutkimuspäällikkö, THL
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM

Asiantuntijat

 • Tero Tyni, budjettineuvos, VM
 • Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri: VM

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja: Sari Ojanen, neuvottelujohtaja Valtion työmarkkinalaitos, VM

Varapuheenjohtaja: Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Jäsenet

 • Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, VM
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, Kuntatyönantajat
 • Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija, Kuntatyönantajat
 • Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö JHL, JAU
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja Jyty, JAU
 • Laura Lindholm, neuvottelujohtaja lääkäriliitto, JUKO
 • Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, JUKO                                                                            
 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja SuPer, KoHo
 • Else-Mai Kirvesniemi, edunvalvontajohtaja Tehy, KoHo

Asiantuntijasihteeri: Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies Valtion työmarkkinalaitos, VM

Tekninen sihteeri: VM

Alueellisen valmistelun jaosto

Puheenjohtaja: Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Varapuheenjohtaja: Taru Koivisto, johtaja, STM

Jäsenet

 • Vuokko Lehtimäki, erityisasiantuntija, STM
 • Kristiina Mukala, lääkintöneuvos, STM
 • Jaska Siikavirta, johtaja, STM
 • Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM
 • Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö, VM
 • Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM
 • Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL
 • Päivi Nykänen, johtava asiantuntija, THL
 • Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos
 • Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto
 • Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Aija Tuimala, projektipäällikkö, KT Kuntatyönantajat
 • Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS
 • Antti Parpo, muutosjohtaja, Turun kaupunki 
 • Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto
 • Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun Sote
 • Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki
 • Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
 • Taru Kuosmanen, hyvinvointijohtaja, Tampereen kaupunki
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki
 • Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki
 • Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta
 • Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
 • Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
 • Olli-Pekka Ojanen, pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos
 • Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos
 • Petteri Helisten, pelastusjohtaja, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Asiantuntijasihteerit

 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM
 • Pilvi Rantanen, erityisasiantuntija, STM
 • Antto Korhonen, erityisasiantuntija, VM
 • Markus Viitaniemi, projektipäällikkö, SM (1.10.2020 alkaen)

Tekninen sihteeri

 • Krista Björkroth, asiantuntija, STM

Kunnat palvelujen tuottajina erillisselvitysjaosto 2019

Hallitusohjelman mukaan kuntien osalta palvelujen tuottaminen ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä erillisjaoston toimiaika on 1.9.2019 - 31.12.2019. Lopullinen selvitys viedään sote-valmistelun johtoryhmälle. Tämän jälkeen selvitys viedään sote-ministerityöryhmän käsittelyyn.

Puheenjohtaja: Tuija Kumpulainen, johtaja, STM

Jäsenet

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM     
 • Kalle Tervo, neuvotteleva virkamies, STM
 • Mikko Meuronen, asiantuntija, STM
 • Mervi Kuittinen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Outi Ryyppö, kehitysjohtaja, TEM
 • Juha Myllymäki, johtava lakimies, Kuntaliitto
 • Tuula Karhula, terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja, Eksote
 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Kymsote
 • Antti Parpo, muutosjohtaja, Turku
 • Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylä
 • Kristina Stenman, kaupunginjohtaja, Pietarsaari
 • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja K-U pelastuslaitos, SM/Pelastuslaitos

Asiantuntija

 • Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM
 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Tekninen sihteeri

 • Emmi Korkalainen, projektisihteeri, STM