Valmisteluorganisaatio

Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

 • Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
 • Kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen
 • Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
 • Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
 • Opetusministeri Li Andersson
 • Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): pääsihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): finanssineuvos Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

Sote-uudistuksen johtoryhmä

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohjausryhmänä.

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puheenjohtaja: Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, STM

1. Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

2. Varapuheenjohtaja: Päivi Salo, pääsihteeri, STM

Jäsenet:

 • Pasi Pohjola, osastopäällikkö, STM
 • Päivi Sillanaukee, osastopäällikkö, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM
 • Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM
 • Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, SM
 • Jouko Narikka, budjettineuvos, VM
 • Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM
 • Kari Hakari, johtava asiantuntija, STM
 • Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, STM

Asiantuntijat                      

 • Tuija Kumpulainen, johtaja, STM
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM
 • Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM
 • Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM

Asiantuntijasihteerit

 • Henriikka Tammes, asiantuntija, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM

Tekninen sihteeri               

 • Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM

Sote-uudistuksen seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toimii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

 • Puheenjohtaja: Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, STM
 • Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM                 
 • Varapuheenjohtaja: Päivi Salo, pääsihteeri, STM

Jäsenet:

 • Pasi Pohjola, osastopäällikkö, STM
 • Tuija Kumpulainen, johtaja, STM
 • Eveliina Pöyhönen, sosiaalineuvos, STM
 • Tanja Rantanen, finanssineuvos, VM
 • Jouko Narikka, budjettineuvos, VM
 • Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, L-U pelastuslaitos
 • Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM
 • Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, TEM
 • Markku Pekurinen, johtaja, THL
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
 • Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan SHP
 • Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan SHP
 • Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siunsote
 • Minna Korkiakoski-Västi, toimitusjohtaja, Soite
 • Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio
 • Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo
 • Harri Jokiranta, hallituksen puheenjohtaja, Huoltaja-säätiö
 • Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Paul Lillrank, professori, Aalto-yliopisto, Hema-instituutti
 • Sari Rissanen, dekaani, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Ismo Partanen, johtaja, Hali ry
 • Anne Knaapi, varapääsihteeri, SOSTE ry.
 • Gun Eklund, toimitusjohtaja, Folkhälsan
 • Sami Salminen, liiton puheenjohtaja, Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry.
 • Martti Rasa, pääsihteeri, Valtion nuorisoneuvosto
 • Merja Heikkonen, pääsihteeri, VANE
 • Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry

Asiantuntijat:

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, STM
 • Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri:

 • Krista Palonen, projektisihteeri, STM

Johtoryhmä, seurantaryhmä ja jaostot voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita työnsä tueksi ja järjestää työpajoja tai työkokouksia. Jaostojen tulee valmistella asioita yhteistyössä toisten jaostojen kanssa. Jaostot voivat tarvittaessa järjestyä myös pienempiin alajaostoihin omalla päätöksellä.

Sote-valmistelun johtoryhmän alaiset jaostot

Järjestämisjaosto

Jaoston tehtävä on valmistella hallituksen esityksen muotoon säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, maakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, maakuntajaosta, maakuntavaaleista, omaisuuden siirrosta sekä uudistukseen liittyvistä muista säännöksistä. Jaosto huolehtii myös pelastuslain valmistelun yhteensovittamisesta muun valmisteltavan lainsäädännön kanssa.

Puheenjohtaja: Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM

1. Varapuheenjohtaja: Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Jäsenet

 • Pasi Pohjola, johtaja, STM
 • Taina Mäntyranta, lääkintäneuvos, STM
 • Piia Pekola, erityisasiantuntija, STM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, johtaja, STM
 • Päivi Salo, budjettineuvos, VM
 • Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM
 • Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos, OM
 • Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja, OM
 • Ilpo Helismaa, hallitusneuvos, SM
 • Erkki Papunen, erityisasiantuntija, VM

Asiantuntija

 • Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri

 • Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM

Rahoitusjaosto

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja tehtävän siirto merkitsee muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sekä tuloverotukseen. Rahoitusjaosto valmistelee ehdotuksen sote-järjestämisen rahoituksesta, uudistukseen liittyvistä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista sekä verotukseen liittyvät muutokset.

Selvitys maakuntien verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän työn tueksi asetetaan erillinen valmisteluryhmä, mutta se valmistelee asiaa yhteistyössä rahoitusjaoston kanssa.

Puheenjohtaja: Markku Nissinen, finanssineuvos, VM

Varapuheenjohtaja: Raija Volk, johtaja, STM

Jäsenet

 • Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Jussi Lind, erityisasiantuntija, STM                   
 • Annakaisa Iivari, johtaja, STM
 • Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, SM
 • Mikko Peltola, tutkimuspäällikkö, THL
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM

Asiantuntijat

 • Tero Tyni, budjettineuvos, VM
 • Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri: VM

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja: Sari Ojanen, neuvottelujohtaja Valtion työmarkkinalaitos, VM

Varapuheenjohtaja: Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Jäsenet

 • Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, VM
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, Kuntatyönantajat
 • Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija, Kuntatyönantajat
 • Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö JHL, JAU
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja Jyty, JAU
 • Laura Lindholm, neuvottelujohtaja lääkäriliitto, JUKO
 • Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, JUKO                                                                            
 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja SuPer, KoHo
 • Else-Mai Kirvesniemi, edunvalvontajohtaja Tehy, KoHo

Asiantuntijasihteeri: Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies Valtion työmarkkinalaitos, VM

Tekninen sihteeri: VM

Kunnat palvelujen tuottajina erillisselvitysjaosto 2019

Hallitusohjelman mukaan kuntien osalta palvelujen tuottaminen ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä erillisjaoston toimiaika on 1.9.2019 - 31.12.2019. Lopullinen selvitys viedään sote-valmistelun johtoryhmälle. Tämän jälkeen selvitys viedään sote-ministerityöryhmän käsittelyyn.

Puheenjohtaja: Tuija Kumpulainen, johtaja, STM

Jäsenet

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM     
 • Kalle Tervo, neuvotteleva virkamies, STM
 • Mikko Meuronen, asiantuntija, STM
 • Mervi Kuittinen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Outi Ryyppö, kehitysjohtaja, TEM
 • Juha Myllymäki, johtava lakimies, Kuntaliitto
 • Tuula Karhula, terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja, Eksote
 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Kymsote
 • Antti Parpo, muutosjohtaja, Turku
 • Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylä
 • Kristina Stenman, kaupunginjohtaja, Pietarsaari
 • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja K-U pelastuslaitos, SM/Pelastuslaitos

Asiantuntija

 • Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM
 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Tekninen sihteeri

 • Emmi Korkalainen, projektisihteeri, STM