Valmisteluryhmät

Uudistuksen alueellista toimeenpanoa tuetaan viiden valmisteluryhmän avulla. Valmisteluryhmien tehtävänä on huolehtia alueellisen toimeenpanon etenemisestä ja pulmakohtien ratkomisesta.

Ryhmät

  1. Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä
  2. Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä
  3. Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä
  4. Yhdyspintojen valmisteluryhmä
  5. ICT-muutoksen valmisteluryhmä (kokonaiskuvaa tarkasteleva ryhmä, joka toimii kiinteästi muiden ryhmien kanssa).

Ryhmien tehtävänä on myös tunnistaa asioita, jotka vaativat kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Ryhmissä jaetaan myös hyviä käytäntöjä. Valmisteluryhmät osaltaan tuottavat tietoa uudistuksen etenemisen tilannekuvaan ja auttavat ennakoimaan ja hallitsemaan riskejä. Valmisteluryhmissä on mukana kansallisten edustajien lisäksi edustajat jokaiselta hyvinvointialueelta. Työ kestää vähintään vuoteen 2023 asti ja osallistumisen motiivina on ryhmästä saatava hyöty omalle toiminnalle.

Toimeenpanon vuosikellot

Toimeenpanon vuosikellot on laadittu alueellisen toimeenpanon tiekartan pohjalta. Vuosikelloja on kuusi, ja niiden teemat jakautuvat valmisteluryhmien mukaan. Valmisteluryhmien vuosikellojen lisäksi yksi vuosikello kuvaa toimeenpanon ylätasoa.

Vuosikellot havainnollistavat toimeenpanoon liittyvien kriittisimpien tehtävien suuntaa antavaa aikataulua vuodelle 2022 sekä riippuvuussuhteita eri valmisteluryhmien tehtävien välillä. Eri tehtävien täsmällinen aikataulu riippuu kunkin alueen toimeenpanon tilanteesta ja aikataulutuksesta.

Lisätietoja

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi