Valmisteluryhmät

Alueellisen valmistelun jaosto on nimennyt/nimeämässä työnsä tueksi valmisteluryhmiä. Joulukuussa 2020 nimettiin yhdyspintatyöryhmän ja alkuvuodesta 2021 nimetään muut valmisteluryhmät.

Yhdyspintoihin liittyvä alueellinen valmistelu

Valmisteluryhmän tehtävät:

  • Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
  • Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
  • Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
  • Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
  • Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

STM: Heli Hätönen (pj.), neuvotteleva virkamies ja Antti Kuopila, erityisasiantuntija
VM: Lotta Mattsson, erityisasiantuntija (Merja Leinonen, budjettineuvos)
SM: Janne Koivukoski, pelastusneuvos (Markus Viitaniemi, projektipäällikkö)
TEM: Jenni Wessman, erityisasiantuntija (Lari Anttonen, neuvotteleva virkamies)
YM: Raija Hynynen, asuntoneuvos (Liisa Meritähti, hallitussihteeri)
THL: Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö (Taru Syrjänen, arviointipäällikkö)
OKM: Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja (sivistystoimi) (Minna Polvinen, opetusneuvos) ja Sari Virta,
ylitarkastaja (kulttuuri- ja liikuntatoimi)
Kuntaliitto: Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö (Erja Lindberg, kehittämispäällikkö)
Seutukaupunkiverkosto: Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki (Jari Parkkonen,
kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki)
Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä: Regina Saari, työllisyysjohtaja, Tampereen kaupunki (Sirpa
Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja, Kuopion kaupunki)
Kehyskuntaverkosto: Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki (Päivi Rahkonen,
kunnanjohtaja, Hollolan kunta)
Kuntaliiton pienten kuntien verkosto: Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja, Enontekiön kunta (Tytti
Määttä, kaupunginjohtaja, Kuhmon kaupunki)
Maakuntien liitto: Markus Hirvonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Karjalan liitto (Laura Leppänen,
maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto)
SOSTE: Anne Knaapi, varapääsihteeri (Janne Haikari, tutkija)
Keskinen YTA: Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Juha Tiainen,
kuntayhtymänjohtaja, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä)
Läntinen YTA: Hanna-Leena Markki, terveydenhuollon johtaja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon
kuntayhtymä (Tapio Häyhtiö, muutoskoordinaattori, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)
Itäinen YTA: Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä (Saara Tavia, hallintojohtaja, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI)
Pohjoinen YTA: Harri Tiuraniemi, perusturvajohtaja, Sodankylän kunta (Eija Kellokoski-Kari, muutosjohta-ja,
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite)
Eteläinen YTA: (ilmoitetaan myöhemmin)
Helsingin kaupunki: Hannu Hyttinen, Johtava kaupunginsihteeri (Irmeli Suvanto, seniorikonsultti)
Pelastuslaitokset: Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos (Seppo Lokka,
pelastusjohtaja, Etelä-Savon pelastuslaitos) ja Erica Sauvala, kehittämispäällikkö, Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos (Laura Natunen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, Pohjois-Savon pelastuslaitos)
Liikuntajärjestöt: Mai-Brit Salo, aluejohtaja, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Pekka Potinkara,
aluejohtaja, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry)
Kulttuurijärjestöt: Rosa Meriläinen, toiminnanjohtaja, Kulta ry (Rauha Maarno, toiminnanjohtaja, Suomen
Kirjastoseura
Yhteyshenkilöt/asiantuntijajäsenet
Ammatillisen koulutuksen järjestät: Päivi Saarelainen, rehtori, Koulutuskeskus Salpaus (Matti Isokallio,
kuntayhtymän johtaja, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu)

Linkkejä yhdyspintaselvityksiin

Keväällä 2021 nimettävät valmisteluryhmät:

  • Talouteen, hallintoon ja tukipalveluihin liittyvä alueellinen valmistelu
  • Johtamiseen ja osaamiseen liittyvä alueellinen valmistelu
  • Palvelujen järjestämiseen liittyvä alueellinen valmistelu
  • ICT-muutokseen liittyvä alueellinen valmistelu