Valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta rahoitetaan peruspalveluiden toiminnallisen kehittämisen hankkeita.

Myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevia hankkeita rahoitetaan valtionavustuksin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Valtionavustukset olivat haettavana keväällä 2020.

Valtionavustushakujen päätökset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty.

Valtionavustuksen maksaminen

Valtionavustus maksetaan hankehallinnoijalle toteutuneiden kustannusten perusteella. Valtionavustuksen maksamista varten Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tulee toimittaa maksatushakemus tarvittavine liitteineen. Maksatushakemus, sen täyttöohjeet ja liitteet löytyvät alta. Valtionavustuksen maksatuksesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksessä. 

Hankesalkku-raportointi

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Ohjelman päätavoitteet ovat

 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
 • kustannusten nousun hillitseminen. 

Vuoden 2020 haussa painotettiin erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Lue lisää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustushaun alasivulta.

Rakenneuudistus

Valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi

 • ohjauksen kehittämiseen
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen ja
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.

Lue lisää rakenneuudistuksen valtionavustushaun alasivulta.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia myös useisiin muihin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.