Valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta rahoitetaan peruspalveluiden toiminnallisen kehittämisen hankkeita.

Myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevia hankkeita rahoitetaan valtionavustuksin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämistä valtionavustuksista hallitusohjelman mukaisiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin löytyy lisätietoa STM:n verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia valtionavustuksista

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushakuihin ja hankkeiden toteutukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia:

Valtionavustuksen maksaminen

Valtionavustus maksetaan hankehallinnoijalle toteutuneiden kustannusten perusteella. Valtionavustuksen maksamista varten Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tulee toimittaa maksatushakemus tarvittavine liitteineen. Maksatushakemus, sen täyttöohjeet ja liitteet löytyvät alta. Valtionavustuksen maksatuksesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksessä. 

Maksatushakemuksen täytöstä on järjestetty koulutus

Hankesalkku-raportointi

Hankkeiden loppuraportointi

Alta löydät 31.3 päivitetyn Hankesalkku-raportointiaikataulun. Jos hankkeessa on koettu kuukausittainen raportointi tärkeäksi oman edistymisen seuraamisen kannalta, Hankesalkkua saa edelleen päivittää kuukausittain vanhan ohjeen mukaan.

Lisätietoja:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma:

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]

Sote-rakenneuudistus:

erityisasiantuntija Antti Kuopila, p. 0295 163 516, [email protected]