Valtionavustukset

Valtion tuki alueelliseen sote-valmisteluun

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen.

Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Hakuaika on päättynyt. Päätökset tehdään 30.6.2020 mennessä.

Tutustu myös valtionavustuksiin liittyviin kysymyksiin ja vastauksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia myös useisiin muihin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Ohjelman päätavoitteet ovat

 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
 • kustannusten nousun hillitseminen. 

Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Lue lisää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustushaun alasivulta.

Rakenneuudistus

Valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi

 • ohjauksen kehittämiseen
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen ja
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.

Lue lisää rakenneuudistuksen valtionavustushaun alasivulta.