Verkostot

Hankejohtajien verkosto

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman ja rakenneuudistuksia tukevien valtionavustushankkeiden projek-tipäälliköt /hankejohtajat muodostavat verkoston, jonka tavoitteena on verkottaa edellä mainittujen hankkeiden hankejohtajat sekä toimia vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä alueiden ja kansallisen tason välillä. Verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistumisen motiivina verkostosta saatava hyöty omalle toiminnalle. 

Verkoston tehtävänä on tuottaa alueilta ja alueille tietoa hankkeiden etenemisestä, jakaa hyviä käytäntöjä ja vertailla alueilla tehtäviä ratkaisuja/toimintatapoja sekä jakaa tietoa kansallisista, hankkeiden toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja käydä niistä keskustelua. 

Vastuuhenkilöiden verkosto

Osana alueellisen valmistelun kokonaisuutta on muodostettu alueiden toimijoista oma verkosto. Verkostoon osallistuu jokaisesta muodostuvasta hyvinvointialueesta 1-2 keskeistä valmistelijaa. Verkostoon osallistuvia henkilöitä ei varsinaisesti nimetä, vaan alueet päättävät itse osallistujista. Oletuksena on, että osallistujat edustavat ja myös välittävät alueensa näkemystä, niin paljon kuin se on mahdollista. Verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistumisen motiivina verkostosta saatava hyöty omalle toiminnalle.

Verkoston tarkoitus on yhdistää eri alueiden valmistelijat sekä toimia vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä alueiden ja kansallisen tason välillä. Lisäksi verkosto tuottaa alueilta ja alueille tietoa toimeenpanon valmisteluun sekä myöhemmin myös itse toimeenpanoon ja jakaa hyviä käytäntöjä ja vertailla aluilla tehtäviä ratkaisuja/toimintatapoja.