Verkostot

Hankejohtajien verkosto

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman ja rakenneuudistuksia tukevien valtionavustushankkeiden projektipäälliköt/hankejohtajat muodostavat verkoston, jonka tavoitteena on verkottaa edellä mainittujen hankkeiden hankejohtajat sekä toimia vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä alueiden ja kansallisen tason välillä. Verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistumisen motiivina verkostosta saatava hyöty omalle toiminnalle. 

Verkoston tehtävänä on tuottaa alueilta ja alueille tietoa hankkeiden etenemisestä, jakaa hyviä käytäntöjä ja vertailla alueilla tehtäviä ratkaisuja/toimintatapoja sekä jakaa tietoa kansallisista, hankkeiden toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja käydä niistä keskustelua.

Vastuuhenkilöiden verkosto

Osana alueellisen valmistelun kokonaisuutta on muodostettu alueiden toimijoista oma verkosto. Verkostoon osallistuu jokaisesta muodostuvasta hyvinvointialueesta 1-2 keskeistä valmistelijaa. Verkostoon osallistuvia henkilöitä ei varsinaisesti nimetä, vaan alueet päättävät itse osallistujista. Oletuksena on, että osallistujat edustavat ja myös välittävät alueensa näkemystä, niin paljon kuin se on mahdollista. Verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistumisen motiivina verkostosta saatava hyöty omalle toiminnalle.

Verkoston tarkoitus on yhdistää eri alueiden valmistelijat sekä toimia vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä alueiden ja kansallisen tason välillä. Lisäksi verkosto tuottaa alueilta ja alueille tietoa toimeenpanon valmisteluun sekä myöhemmin myös itse toimeenpanoon ja jakaa hyviä käytäntöjä ja vertailla aluilla tehtäviä ratkaisuja/toimintatapoja.

Viestintäverkosto

Alueellista viestintäyhteistyötä varten on perustettu syksyllä 2020 oma viestintähenkilöverkosto. Verkoston viestintää koordinoivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Alueviestintäverkosto koostuu sote-rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueviestijöistä sekä STM:n, SM:n, VM:n ja THL:n sote-uudistuksen viestijöistä. Verkostossa jaetaan osaamista ja ideoita, jaetaan hyviä käytänteitä ja kerrotaan sote-uudistuksen ajankohtaisista viestintäasioista.

Alueellisella tasolla toimeenpanon valmistelusta vastaavat määrittelevät omaa toimintaansa koskevat viestintäresurssit ja viestintävastuut. Alueelliset viestintätoimet ja valtakunnalliset viestintätoimet sovitetaan yhteen alueviestintäverkostossa.
 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Kuopila, antti.kuopila(at)gov.fi, p. 0295 163 516
projektisihteeri Maria Nousiainen, maria.nousiainen(at)gov.fi, p. 0295 163 711