Viestintä

Sote-uudistuksen viestinnän onnistumisen osioita ovat johtaminen, yhteistyö sekä kokonaisuuden hallinta ja ennakointi.

Uudistus mahdollistetaan hyvällä johtamisella, sillä johtaminen on viestintää ja viestintä on johtamista.

Sote-uudistus on laaja-alainen, usean hallinnonalan yhteinen ja monivuotinen kokonaisuus. Yhteistyö on kaiken edellytys, sillä viestintävastuut on jaettu usean toimijan kesken. Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä ja yhteisten linjausten mukaisesti. Myös sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana viestinnässä.

Uudistus etenee vaiheittain ja limittäin sisällöllisen kehittämistyön, päätöksenteon ja lainsäädännön kautta. Viestintä tukee uudistuksen kokonaisuuden hahmottamista. Uudistuksen vaiheittaisuus otetaan huomioon viestinnän suunnittelussa.

Sote-uudistuksen viestinnän perustana ovat Marinin hallituksen viestintästrategian arvot luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus.

Viestinnän tavoitteet

Sote-uudistuksen viestinnän tavoitteena on

  • tukea viestinnällisesti uudistuksen päämääriä
  • kuvata ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus
  • sanoittaa selkeästi monimutkaista kokonaisuutta
  • konkretisoida muutoksen vaikutuksia kohdennetusti eri kohderyhmille.
  • vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa luottamusta.

Viestinnän kanavat

Uudistuksen pääviestintäkanava on soteuudistus.fi, joka on kaiken sote-uudistukseen liittyvän tiedon kotipesä.

Sosiaalisen median kanavista viestintä keskittyy erityisesti Twitteriin ja Facebookiin. Aihetunnisteet ovat #sote, #soteuudistus ja #tulevaisuudensote.

Tärkeitä viestintäkanavia ovat kokoukset, seminaarit ja muut vuorovaikutteiset tilaisuudet. Tilaisuuksia järjestetään myös verkkotilaisuuksina.

Viestinnän organisointi ja viestintävastuut

Uudistuksen viestintää johtaa ja koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön viestintä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman viestinnästä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hallintorakenneuudistuksen ja rahoituksen viestinnästä vastaa valtiovarainministeriö. Pelastustoimen uudistuksen viestintä kuuluu sisäministeriön viestinnälle.

Valtakunnallista viestintää suunnittelee ja johtaa ministeriöiden viestintäryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön viestintähenkilöistä.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman viestintää koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen viestintäryhmä.

Alueviestintäverkosto

Alueilla on viestintähenkilöverkosto, joka kokoontuu kuukausittain.

Alueviestintäverkosto  koostuu sote-rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueviestijöistä sekä STM:n, SM:n, VM:n ja THL:n sote-uudistuksen viestijöistä.  

Viestintämateriaalit

Sote-uudistuksen viestintämateriaaleja löytyy sivun alalaidassa sijaitsevasta aineistopankista.

Viestinnän yhteystiedot 

Sote-uudistuksen kokonaisuus – STM 

Viestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen
viestintäpäällikkö Annette Rinne
viestintäasiantuntija Anni Pasuri
viestintäsuunnittelija Roosa Purhonen
viestintäsihteeri Jasmiina Driksna

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
viestintäasiantuntija Sanna Leinonen 

[email protected]

Rakenne ja rahoitus – VM 

viestintäpäällikkö Katja Keckman
viestintäasiantuntija Lotta Englund 

[email protected]

Pelastustoimen uudistus – SM 

viestintäasiantuntija Maria Nykyri

[email protected]

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma – THL 

viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen 
viestinnän asiantuntija Kirsi Klaile

[email protected] 

Sote-uudistuksen viestinnän materiaalipankki