Virkamiestyöryhmät

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti marraskuussa 2020 monikanavarahoituksen purkamista pohjustavat valmisteluryhmät. Monikanavarahoituksen purkamista selvittävien valmisteluryhmien tehtävänä oli myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi koota ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta sekä selvittää vaihtoehtojen vaikutuksia.

Työryhmien toimikausi päättyi 31.5.2021. Työryhmät tuottivat toimikautensa aikana toimeksiantojensa mukaisen loppuselvityksen, josta on järjestetty lausuntokierros.

Tältä sivustolta löytyy valmisteluryhmien toimikauden aikana laadittuja tausta-aineistoja. Materiaali on tarkoitettu valmisteluryhmien virkamiesselvitystä taustoittavaksi materiaaliksi.