Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman täydentävä valtionavustushaku 2021

Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.

Täydentävässä haussa rahoituksen enimmäismäärä on 141 miljoonaa euroa ja se on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtioavustusta.

Hakuaika valtionavustuksiin alkaa 16.8.2021 ja päättyy 15.10.2021 klo 16.15. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa.  

Ministeri Kiurun mediatilaisuuden sekä hakijoiden infon materiaalit 16.8.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman täydentävän valtionavustushaun 2021 materiaalit

Hakuun liittyviin kysymyksiin voi etsiä vastausta Usein kysytyistä kysymyksistä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
johtaja Taina Mäntyranta p. 0295 163 692, [email protected]