Yhdyspintojen valmisteluryhmä

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista on kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Yhdyspinnat ovat monimuotoisia. Siksi niitä tulee myös tarkastella eri näkökulmista: mm. johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan silmin. Jokaiselle tasolle tarvitaan hieman erilaista ajattelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on omat keskeiset tavoitteet yhteiselle tekemiselle.

Valmisteluryhmän tehtävät:

  • Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
  • Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
  • Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
  • Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
  • Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Yhdyspintojen valmisteluryhmän sihteeristö

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, puheenjohtaja
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM
Laura Honkonen, asiantuntija, STM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM
Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Virve Jokiranta, senior manager, NHG
Milla Peltonen, manager, NHG

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Heli Hätönen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden ja alueiden edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Tarkemmat tiedot Yhdyspintojen valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät toimeksiannosta.

Linkkejä yhdyspintaselvityksiin

Opiskeluhuollon muutokset osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta 26.11.2021

26.11. järjestettiin tilaisuus, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa kaikille kuntien sivistystoimen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen edustajille sekä hyvinvointialueiden VATE-valmistelijoille opiskeluhuollon lainsäädännöllisistä muutoksista, muutosvaikutuksista sekä hyvinvointialueiden valmistelun etenemisestä. Alta löydät tilaisuudessa käytetyn materiaalin.

Infotilaisuus opiskeluhuollon kehittämisestä osana sote-uudistusta 31.3.2022

Infotilaisuus opiskeluhuollon kehittämisestä osana sote-uudistusta 20.5.2022

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163 326, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Laura Honkonen, asiantuntija, STM, 0295 163 376, etunimi.sukunimi(at)gov.fi