Yhdyspintojen valmisteluryhmä

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Yhdyspinnat ovat monimuotoisia. Siksi niitä tulee myös tarkastella eri näkökulmista: mm. johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan silmin. Jokaiselle tasolle tarvitaan hieman erilaista ajattelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on omat keskeiset tavoitteet yhteiselle tekemiselle.

Valmisteluryhmän tehtävät:

  • Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
  • Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
  • Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
  • Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
  • Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Heli Hätönen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden ja alueiden edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot Yhdyspintojen valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät toimeksiannosta.

Linkkejä yhdyspintaselvityksiin

Yhdyspintojen valmisteluryhmän sihteeristö

neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM, puheenjohtaja

erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM

pelastusneuvos Janne Koivukoski, SM

erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto

kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto

senior manager Virve Jokiranta, NHG

manager Milla Peltonen, NHG

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

erityisasiantuntija Antti Kuopila, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi