Yhteistyöalueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten muodostetaan viisi yhteistyöaluetta. Jokainen hyvinvointialue kuuluu vuoden 2022 alussa asetuksella määriteltävään yhteistyöalueeseen. Jokaisella yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue (poikkeuksena Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet).

Yhteistyöalue ei ole oikeushenkilö eikä sillä ole palvelujen rahoitus- ja/tai järjestämisvastuuta, vaan hyvinvointialueet vastaavat yhteistyön sisällöstä sekä tarvittavista hallinnollisista päätöksistä, joita yhteistyön toteuttaminen ja rahoittaminen edellyttävät.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia keskinäinen yhteistyösopimus valtuustokausittain. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. Lisäksi kaksikielisten hyvinvointialueiden on tehtävä keskinäinen yhteistyösopimus ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhteistyösopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ja yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisissä neuvotteluissa, johon osallistuvat myös valtiovarainministeriö ja sisäministeriö.

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä hoitavat yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhteistyöalueet

Pohjois-Suomen yhteistyöalue

 • Kainuun hyvinvointialue
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue Yhteistyöalueet kartalla
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Itä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Sisä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 • Pirkanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Länsi-Suomen yhteistyöalue

 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Etelä-Suomen yhteistyöalue

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Helsinki
 • HUS (yliopistollinen sairaala)
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Lisätietoja

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163 290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi