Sote-uudistuksen valmistelijoiden yhteystiedot

Sote-uudistusta valmistellaan usean ministeriön ja asiantuntijan yhteistyönä. Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa.

Sote-johtoryhmä

Puheenjohtaja: Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, STM, p. 0295 163 338, [email protected]
1. Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM, p. 0295 530 018, [email protected]
2. Varapuheenjohtaja: Päivi Salo, pääsihteeri, STM, p. 0295 163 113, [email protected]

Jäsenet

Pasi Pohjola, johtaja, STM, p. 0295 163 585, [email protected]
Päivi Sillanaukee, osastopäällikkö, STM, p. 0295 163 356, [email protected]
Taru Koivisto, johtaja, STM, p. 0295 163 323, [email protected]
Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM, p. 0295 530 338, [email protected]
Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM, p. 0 295 150 230, [email protected]
Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, SM, p. 0295 488 400, [email protected]
Jouko Narikka, budjettineuvos, VM, p. 0295 530 017, [email protected]
Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM, p. 0295 530 266, [email protected]
Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, p. 0295 163 642, [email protected]
Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, STM, p. 0295 163 169, etunimi.s[email protected]
Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, STM, p. 0295 163 044, [email protected]

Asiantuntijat            

Tuija Kumpulainen, johtaja, Kunnat tuottajana -jaoston pj, STM, p. 0295 163 280, [email protected]
Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM, p. 050 570 4394, [email protected]
Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM, p. 0295 530 314, [email protected]
Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM, p. 0295 530 109, [email protected]

Asiantuntijasihteerit

Henriikka Tammes, asiantuntija, STM, p. 0295 163 520, [email protected]
Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM, p. 0295 530 148, [email protected]
Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM, p. 0295 163 003, [email protected] 

Tekninen sihteeri   

Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM, p. 0295 163 207, [email protected]

Uudenmaan erillisselvitys

Selvityshenkilö Kari Nenonen[email protected], soittopyynnöt: projektisihteeri Helena Knuuti, p. 0295 163 558
Seurantaryhmän puheenjohtaja: Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, STM, p. 0295 163 338, [email protected]
Seurantaryhmän varapuheenjohtaja: Päivi Salo, pääsihteeri, STM, p. 0295 163 113, [email protected]

Kunnat palvelujen tuottajina -erillisselvitys

Puheenjohtaja: Tuija Kumpulainen, johtaja, STM, p. 0295 163 280, [email protected]

Asiantuntijat                            

Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM, p. 0295 163 204, [email protected]
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, p. 0295 163 516, [email protected]

Tekninen sihteeri

Emmi Korkalainen, projektisihteeri, STM, p. 0295 163 047, [email protected]

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, p. 0295 163 012, [email protected]
Anu Niemi, ylilääkäri, THL, p. 0295 247 296, [email protected]
Anu Muuri, johtava asiantuntija, THL, p. 0295 247 372, [email protected]

Viestintä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viestintäpäällikkö Riikka Nurmi, p. 0295 163 003, [email protected]
Viestinnän asiantuntija Vappu Vienamo, p. 0295 163 524, [email protected]
Viestintäsuunnittelija Sonja Kärkkäinen, p. 0295 163 451, [email protected]

Valtiovarainministeriö

Viestintäpäällikkö Thomas Sund, p. 0295 530 516, [email protected]
Viestintäasiantuntija Lotta Englund, VM, 0295 047 081, [email protected]

Sisäministeriö

Viestintäpäällikkö Saara Nevala, p. 0295 488 232, [email protected]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen, p. 029 524 7922, [email protected]