Sote-uudistuksen valmistelijoiden yhteystiedot

Sote-uudistusta valmistellaan usean ministeriön ja asiantuntijan yhteistyönä. Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa.

Sote-johtoryhmä
 

Puheenjohtaja: Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163 642, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

1. Varapuheenjohtaja: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM, p .0295 530 018, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

2. Varapuheenjohtaja: Satu Koskela, osastopäällikkö, STM, p.  0295 163 380, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Jäsenet

Tanja Rantanen, finanssineuvos, VM,  finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM, p. 0295 530 338, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Tuija Kumpulainen, hallitusneuvos, STM, p. 0295 163 280, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM, p. 0295 163 425, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM, p. 0 295 150 230, etunimi.sukunimi(at)om.fi
Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, SM, 0295 488 400, etunimi.sukunime(at)intermin.fi
Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Asiantuntijat        

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM, p. 050 570 4394, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM, p. 0295 530 314, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM, p. 0295 530 109, etunimi.sukunimi(at)vm.fi, 
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM, p. 0295 530 066  etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, p. 0295163516
Kari Haavisto, sosiaalineuvos, STM, p.  0295 163 342

Asiantuntijasihteerit

Henriikka Tammes, asiantuntija, STM, p. 0295 163 520, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM, p. 0295 530 148, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM, p. 0295 163 003, etunimi.sukunimi(at)stm.fi 

Tekninen sihteeri   

Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM, p. 0295 163 207, [email protected]

Uudenmaan erillisselvitys

Selvityshenkilö Kari Nenonen[email protected], soittopyynnöt: projektisihteeri Helena Knuuti, p. 0295 163 558
Seurantaryhmän puheenjohtaja: Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, STM, p. 0295 163 338, [email protected]
Seurantaryhmän varapuheenjohtaja: Päivi Salo, pääsihteeri, STM, p. 0295 163 113, [email protected]

Kunnat palvelujen tuottajina -erillisselvitys

Puheenjohtaja: Tuija Kumpulainen, johtaja, STM, p. 0295 163 280, [email protected]

Asiantuntijat                            

Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM, p. 0295 163 204, [email protected]
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, p. 0295 163 516, [email protected]

Tekninen sihteeri

Emmi Korkalainen, projektisihteeri, STM, p. 0295 163 047, [email protected]

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, p. 0295 163 012, [email protected]
Anu Niemi, ylilääkäri, THL, p. 0295 247 296, [email protected]
Anu Muuri, johtava asiantuntija, THL, p. 0295 247 372, [email protected]

Viestintä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viestintäpäällikkö Riikka Nurmi, p. 0295 163 003, [email protected]
Viestinnän asiantuntija Vappu Vienamo, p. 0295 163 524, [email protected]

Valtiovarainministeriö

Viestintäpäällikkö Thomas Sund, p. 0295 530 516, [email protected]
Viestintäasiantuntija Lotta Englund, VM, 0295 047 081, [email protected]

Sisäministeriö

Viestintäpäällikkö Saara Nevala, p. 0295 488 232, [email protected]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen, p. 029 524 7922, [email protected]